Organisatie

De Ardennencommissie is ontstaan in 1978 als initiatief van de Commissie Nascholing Limburg. De eerste cursus vond plaats in het voorjaar van 1979 in Hostellerie St. Roche in Comblain la Tour en was een vijfdaagse cursus, die dat jaar twee keer werd gegeven. In de loop van de jaren tachtig bleek dat een vijfdaagse cursus een te langdurige afwezigheid uit de praktijk met zich mee bracht. Toen is gekozen voor de driedaagse cursus. Door de grote belangstelling werd het aantal cursussen uitgebreid naar vier. Na een aantal jaren werd een andere locatie gekozen. Dit werd in 1993 Haute Bodeux.


Medio jaren negentig constateerde de Commissie dat niet alle Limburgse huisartsen in de mogelijkheid zijn of het wenselijk vinden om in een week drie aaneengesloten dagen na te scholen en van huis te zijn. Met name voor vrouwelijke huisartsen met kinderen was het vaak niet eenvoudig te organiseren. Eendaagse cursussen op regionale locatie werden wenselijk geacht. De Commissie besloot om ‘dochtercursussen’ te starten in de regio’s Eindhoven, Venlo, Roermond-Weert, Sittard e.o., Oostelijk Zuid-Limburg en Maastricht / Heuvelland. Hetzelfde Warffummodel werd gehanteerd met grotendeels dezelfde inhoud. Deze cursussen worden georganiseerd gedurende drie middagen en avonden door de lokale commissies / WDH’en met als consulenten regionale deskundigen. Inmiddels is Eindhoven zijn eigen weg gegaan.


De voorbereiding van de cursus is zeer intensief. Door alle (huisarts-) commissieleden (tevens gespreksleiders) wordt in ongeveer tien voorbereidingsbesprekingen de inhoud en vormgeving van de cursus neergezet. Iedere cursus wordt geevalueerd en eveneens wordt gevraagd naar onderwerpen voor het volgende jaar. De evaluatie geeft telkens een hoge score aan. De aantrekkelijkheid van de cursus komt vermoedelijk door het nascholen met en van elkaar, de aansluiting bij de actualiteit / dagelijkse praktijk en de sociale contacten. De belangstelling is zodanig groot dat ieder jaar weer sprake is van overintekening!

De Ardennencommissie

  • Jeanine Pluijmaekers
  • Jelleke Consten
  • Sarah Coene
  • Christel Verstraelen
  • Simon Schepers
  • Remco Claessens
  • Servaas van Zijl
  • Godfried Saes
  • Sanne Martens